woensdag 9 januari 2013

Overbruggen - De overheid is er voor u en niet andersom

Om ons geheugen nog even op te frissen: We zijn begonnen aan een fusie met Rijnwoude en Alphen omdat we vinden dat een grotere gemeente zichzelf beter kan besturen dan een kleine. De samenvoeging van de sociale diensten van de drie gemeenten moet komend jaar aantonen dat de dienstverlening aan de burger nòg beter kan. Dat heeft een aantal voordelen: Zo kunnen de medewerkers van het werkplein zich specialiseren, waardoor de burger sneller en beter wordt geholpen. Er is rechtstreeks toegang tot een veel groter bestand met werk, opleiding of (voor mensen die dat echt nodig hebben) maatschappelijke ondersteuning.

Naast de voordelen van de fusie is de VVD Boskoop ook erg alert op de nadelen ervan. Onze organisatie met tachtig collega’s gaat op in een organisatie met tien maal zoveel mensen. Binnen grotere ambtelijke organisaties ligt het gevaar op de loer dat de organisatie zijn eigen werk gaat “bedenken”, in plaats van uitvoering te geven aan de besluiten van gemeenteraad of parlement. De VVD houdt dat proces goed in de gaten, want we weten dat een grotere overheid niet altijd een efficiëntere overheid wordt. De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk; de uitvoeringsorganisatie voert uit.

In een grotere gemeente gaan maatschappelijk organisaties en uitvoeringsorganen een grotere rol spelen. Voordat je het weet wordt er hard gewerkt aan “leuke” dingen voor een kleine groep waar de rest van de gemeente de kosten voor betaalt. De VVD Boskoop kijkt ook daar kritisch naar. We zien dat er verschillen zijn tussen de taken die de drie gemeenten tot hun werkterrein rekenen. Zo besteedt Boskoop per jaar tienduizend euro aan ondersteuning van het muziekleven en geeft Alphen alleen al de muziekschool een subsidie van anderhalf miljoen. We laten de vraag of Boskoop te weinig of Alphen teveel uitgeeft nu nog in het midden. We kunnen het niet overzien en de Boskoopse raad gaat er niet over.

De nieuwe gemeenteraad gaat er wèl over. Zij moeten het nieuwe beleid gaan maken. In november mag u die nieuwe gemeenteraad gaan kiezen. De VVD wil daar graag sterk vertegenwoordigd zijn, want wat de VVD Boskoop betreft is het beter dat u zelf bepaalt waar u uw geld aan uitgeeft , dan dat uw overheid dat doet. We werken, samen met onze VVD-collega’s uit de ABR-gemeenten, aan een verkiezingsprogramma waarin we heldere keuzes maken over de rol van de overheid.

De fractie van de VVD Boskoop wenst u, op alle terreinen, een gezond en voorspoedig 2013!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten